TH

PALETOVÉ REGÁLY PROMAN

Systém paletových regálov je jednoduchá stavebnicová konštrukcia pre skladovanie paliet ponúkajúca vysokú variabilitu pre malé i veľké skladové priestory. Paletové regály sú navrhnuté ako samonosná oceľová konštrukcia. Tento modulárny systém ukladania dovoľuje optimálne využiť priestor skladu. Montáž i demontáž je jednoduchá a rýchla.

Regálový systém je vhodný pre všetky typy paliet, ako pre najbežnejšie používané EUR palety, tak i pre priemyselné palety alebo kovové kontajnery. Paletové regály umožnia prístup ku každej palete s jednoduchým odberom tovaru a jednoduchú kontrolu skladu. Konštrukcie paletových regálov sú navrhnuté tak, aby spĺňali náročné podmienky noriem EU. Ponuka je vypracovaná bezplatne na základe technických údajov poskytnutých zákazníkom vždy ako individuálny projekt. Podľa požiadaviek zákazníka je možné doplniť regál napr. ochranami stĺpov, drevodoskami a roštami, priečnikmi, označeniami regálov atď. Paletové regály je možné inštalovať do vnútorných i vonkajších priestorov, vždy na kvalitnú betónovú podlahu.


Paletové regály
Paletové regály
Paletové regály
Paletové regály

Konštrukcia paletových regálov

Konštrukcia paletových regálov svojim charakterom prevedenia slúži k účelnému využitiu skladového priestoru, zvyšuje kapacitu úložných miest v skladoch a prispieva k prehľadnosti uloženého materiálu a tovaru. Všeobecne slúži konštrukcia paletového regála k ukladaniu paliet s materiálom priamo na nosníky regála alebo na priečniky. Sudy, role, zväzky plechov a dosiek sa ukladajú na špeciálne priečniky. Drobný materiál a krabice sa ukladajú na výplň bunky paletového regála. Výplň môže byť zhotovená z drevotrieskovej dosky rôznych hrúbok, oceľových roštov, panelov atď. Ponuka na regály pre zákazníka vzniká na základe jeho požiadaviek. Bežne sú jednoradové paletové regály umiestnené po obvode skladu a dvojradové regály uprostred. Šírka uličky medzi regálmi je určená typom vysokozdvižného vozíka, ktorý bude zákazník v sklade používať.

Prednosti paletových regálov:

Jednoduchý stavebnicový systém, optimálne využitie priestoru pre všetky typy paliet

Ďalšie výhody >>
Napíšte nám pre ďalšie informácie

Ak potrebujete poradiť, alebo máte záujem o ďalšie informácie, zanechajte nám kontakt a radi Vám zatelefonujeme späť. Zaslať odkaz

 • Paletový stĺp sa skladá z dvoch stojok prepojených šikmými a vodorovnými diagonálami. Diagonály sú vyrobené z lisovaných profilov tvaru C a do stojok sa uchytávajú skrutkami. Hĺbka regála je daná dĺžkou diagonál.
 • Stojky rámu sú vyrobené zo zastudena valcovaných profilov. Profil stojky je šírky 100 a 120 mm a vyrába sa z plechov hrúbky 1,5, 2, 2,5 a 3 mm podľa požadovaného zaťaženia. Rámy vyrábame v štandardných výškach.
 • Dierovanie stĺpa je po 70 mm.
 • Zo spodnej časti je stojka vybavená kovovou pätkou, ktorá slúži k roznášaniu tlaku a pripevneniu regála do podlahy.
 • Štandardne sa stojky dodávajú v modrej farbe RAL 5010, príp. pozinkované.
 • Regály sa inštalujú na kvalitnú betónovú podlahu, prípadné nerovnosti sú dorovnané podložkami pod pätky stĺpa. Po vyrovnaní je regál prikotvený pomocou skrutiek do podlahy.
 • Obvykle sú regály označené bezpečnostnými tabuľkami nosnosti.
 • Hĺbka rámu sa stanovuje podľa veľkosti použitých paliet, štandardne 1100, 900 a 750 mm.
 • Dvojradové regály sú navzájom prepojené dištanciou pre zaistenie väčšej stability regála.
 • Priechody a prejazdy sú vybavené výplňou z drevotriesky alebo roštu proti pádu tovaru z palety.
 • Nosníky regála sú vyrobené z C profilov do seba zalisovaných vytvárajúcich krabicový profil obdĺžnikového prierezu. Na oboch koncoch sú navarené špeciálne oceľové závesy (pravý a ľavý) tvaru L. Závesy majú šikmé obdĺžnikové tŕne, pomocou ktorých sú nosníky zavesené na stĺp. V každom závese je nosník zaistený vždy jednou špeciálne tvarovanou poistkou, ktorá zabraňuje vypadnutiu nosníka pri manipulácii s paletou. Bezskrutkové spojenie zaisťuje rýchlu a jednoduchú montáž.
 • Veľkosť profilu nosníka je daná požadovanou nosnosťou bunky a dĺžkou nosníka. Štandardné dĺžky nosníkov sú v dvoch radách 1800, 2700 a 3600 mm pre EUR palety a 2200, 3300 mm pre priemyselné palety (t.j. čistá ukladacia dĺžka nosníkov). Povolené zaťaženie nosníkov je uvedené v tabuľke nosností
 • Paleta sa na nosníky ukladá na hĺbku 1200 mm (EUR paleta). Iné uloženie sa rieši individuálne s rôznymi podperami paliet.
 • Nosníky sa dodávajú vo farbe oranžovej RAL 2004.
 • Úrovne môžu byť menené na stĺpe po 70 mm.
 • Podľa potrieb zákazníka je možné do regála doplniť policu napr. z drevotrieskovej dosky, oceľových roštov alebo plechových panelov.
 • Paletový regál ponúka tiež možnosť ukladania cievok a rolí na osi uloženej do špeciálnych priečnikov do regála.

Voliteľné príslušenstvo

 • rohové ochrany
 • ochrany stĺpov
 • bočné ochrany regálov
 • označenie skladových miest a radov regálov
 • bočné vedenie pre trojcestný vysokozdvižný vozík
 • priečniky pre palety a sudy
 • zasietenie alebo zaplechovanie stien regálov
 • dorazy za palety
 • roštové výplne
 • drevotrieskové výplne
 • plechové výplne
 • roznášací plech zaťaženia pätky stĺpa
Ochrany regálů

Ochrany regála

Rohy a čelá regálov, rovnako ako stojky regálov sú ohrozené poškodením pri manipulácii s vozíkom, preto ich odporúčame doplniť bezpečnostnými prvkami ako sú ochrany stojok stĺpov a čiel regálov.

Ochrana proti prostrčení palety

Ochrana proti vysunutiu palety

Na zadnú stranu jednoradového regála odporúčame doplniť zadné dorazy – ako ochranu proti vysunutiu palety. Je tiež možné zakryť celú stranu zasietením.

Příčníky

Priečniky

Pre zakladanie ohradových a atypických paliet a sudov sa používajú rôzne typy priečnikov ako podpera palety.

Vychystávací místa

Vychystávacie miesta

Na čelá regálov je možné dodať vychystávacie miesta, ktoré slúžia k príprave palety k zaskladneniu.

Vedení vozíku

Vedenie vozíka

Po dohode so zákazníkom je možné doplniť regál o vedenie vozíka podľa typu vysokozdvižného vozíka pre rýchlejšiu a jednoduchšiu obsluhu regála.

Podlážka

Výplň

Podľa potrieb zákazníka je možné doplniť do regála výplň z drevodosky, roštov alebo plechových panelov.

Štítky nosnosti

Štítky nosnosti

Každý regál je na viditeľnom mieste na konci radu označený štítkom s údajmi o počte ukladacích úrovní, nosnostiach ukladacej úrovne a nosnostiach celého regála.

Zavětrování

Zavětrovanie

Zavetrovanie paletového regála sa používa pre zvýšenie únosnosti regálov, zaistenie stability v seizmicky nestabilných oblastiach.