Vjezdné regály
Vjezdné regály

REGÁLY VJAZDOVÉ (DRIVE-IN REGÁLY)

Paletové regály vjazdové slúžia k ukladaniu paliet rovnakého druhu tovaru. Sú určené pre skladovanie tovaru s malou obrátkou alebo dlhšou dobou trvanlivosti.

Palety sa ukladajú do regála za sebou do kanála (ukladacej uličky) v jednotlivých radoch a v niekoľkých ukladacích úrovniach.

Vjazdové regály môžu byť navrhnuté ako neprejazdné alebo ako prejazdné (drive-through), tzn. že tovar je ukladaný z jednej strany a z druhej strany je odoberaný. Palety sa ukladajú na špeciálne šíny. Tieto šíny, tj. ukladacie profily, sú vyrobené z oceľového ohýbaného pozinkovaného plechu. Oceľové konzoly sú jednostranné alebo obojstranné a sú cez záves skrutkované k stĺpom. Vjazdové regály ďalej obsahujú hlavový nosník umiestnený na hornom konci stĺpu pre zaistenie tuhosti stĺpov. K zaisteniu stability vjazdového regála slúžia zvislé a vodorovné zavetrovacie tiahla.