Spádové regály

SPÁDOVÉ PALETOVÉ REGÁLY

Spádové paletové regály používame tam, kde máme viac paliet jedného sortimentu tovaru. Spádové paletové regály pracujú na princípe FIFO (First In First Out) a LIFO (Last In First Out). Šetria priestor i čas na manipuláciu s paletami, pretože vysokozdvižný vozík nemusí zachádzať do uličiek.

Spádové paletové regály tvorí konštrukcia paletových regálov a valčekových dráh, po ktorých vďaka miernemu sklonu jazdia palety. Palety môžu byť ukladané do regála pozdĺžne alebo priečne, trať sa ďalej navrhne podľa požadovaného zaťaženia. Je dôležité, aby boli na dráhe používané iba kvalitné a nepoškodené palety. Dráhy môžu byť doplnené oddeľovačom paliet, nájazdmi, vedením, zarážkami na konci atď. Spádové paletové regály sú inštalované v sklone 3–5 %. Rámčekový systém push-back je ďalšia technická alternatíva spádových regálov podľa princípu LIFO (Last In First Out), ktorý sa používa tam, kde je paleta uložená priečne. Jedná sa o zasúvací systém vozíkov/rámčekov inštalovaný v regály v miernom sklone, takže zadná paleta schádza dopredu. Pri ukladaní druhej palety teda tlačí vozík prvú uloženú paletu dozadu. Zároveň tento systém ukladania paliet šetrí regálovú konštrukciu a nepoškodzuje ju. Vstupné a výstupné miesto je totožné.